สวนสนามให้พี่บัณฑิต

posted on 03 Jul 2010 22:05 by darkzeus in My-Life
พิธีสวนสนามเพื่อเป็นเกียรติแด่บัณฑิตแพทย์ทหาร รุ่นที่ 30
ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (วพม.)
2 กรกฎาคม 2553


กำลังพล ประกอบด้วย
- ผู้บังคับกองผสม หัวหน้านักเรียนแพทย์ทหาร รุ่นที่ 31 (2553)
- ผู้บังคับหมวด นพท./นศพ. ชั้นปีที่ 6 รุ่นที่ 31 และ ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 33
- นพท./นศพ. ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 34 ชาย และ นพท./นศพ. ชั้นปีที่ 2 ว่าที่รุ่น 35 ชาย

เป็นครั้งแรกที่มีการสวนสนามที่ วพม. ใช้เวลาซ้อมแค่ 4 วัน โดยเป็นเวลาหลังเลิกเรียน
ด้วยหลักสูตรเร่งรัด หนังสือหนังหาไม่ได้อ่าน สอบวันจันทร์นี้แล้วด้วย แต่ก็ตั้งใจให้ออกมาดีที่สุด

คาดว่าจะเป็นประเพณีสืบทอดต่อไป ให้แก่บัณฑิตแพทย์ทหารจบใหม่ในอนาคต
(เป็นรุ่นบุกเบิกนะเนี่ย)

Comment

Comment:

Tweet

=A= เกียรติภูมิรุ่นบุกเบิกด้วยสิ

#2 By *~อาโอย~*&*~NuttY~* on 2010-07-03 22:39

สมกับเป็นนักศึกษาแพทย์ทหารจริงๆ

ปกติเขาบูมให้พี่ แต่นี่สวนสนาม confused smile

#1 By Pete on 2010-07-03 22:19

DarkZeusPDS View my profile

Recommend